۱۳ هزار و ۴۶۳ حامی در طرح حامی یابی برای ایتام خراسان جنوبی جذب شد.

، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان  با اشاره بهجذب ۱۳ هزار حامی برای ایتام خراسان جنوبی طرح جذب ۲۰ هزار حامی که از نیمه دوم پارسال آغاز شده است، گفت: تاکنون ۶۷ درصد برنامه هدف گذاری جذب این تعداد حامی  در استان تحقق یافته است.
احمد رفیعی افزود: این تعداد حامی حمایت از ۱۸ هزار و ۱۶۶ یتیم و فرزند محسنین را برعهده گرفته اند.
وی مجموع ایتام و فرزندان محسنین زیرپوشش این نهاد در استان را ۷ هزار و ۶۲۲ نفر اعلام کرد.

رفیعی با بیان اینمه پایه واریزی هر حامی از ۱۰ هزار تومان آغاز می شود، گفت: به دلیل پایین بودن نرخ واریزی‌ ها توسط حامیان، هر یتیم نیازمند داشتن چند حامی است.

وی مشارکت حامیان از آغاز امسال را ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
هم اکنون ۹۱ یتیم و فرزند زیرپوشش این نهاد بدون حامی هستند