مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع به همراه ذیحساب این اداره کل، در طی دیداری با حمید جهانشاهی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، پیرامون جذب اعتبار و بودجه برای این اداره کل دیدار و گفت و گو نمودند.
؛ علی فرخنده در این دیدار ضمن تشکر از همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور تخصیص اعتبارات فرهنگی در سال گذشته به بیان برنامه های پیش رو در سال جاری پرداخت و اظهار کرد: جذب اعتبارات فرهنگی، با توجه به تاکیدات دولت مردمی، از ضروریاتی است که تحقق آن در اسرع وقت انتظار می رود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در این دیدار با اشاره به جذب ۳۰ درصد اعتبارات کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سفر ریاست محترم جمهوری، افزود: تعیین تکلیف هرچه سریعتر این اعتبارات به خصوص مصوبات دور دوم سفر رییس جمهور به استان بسیار قابل توجه هست که تحقق آن منجر به تکمیل پروژه های عمرانی و فرهنگی استان خواهد گردید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این دیدار در زمینه تخصیص اعتبار عمرانی، حوزه تملک و برنامه های محوری به این اداره کل و اولویت قرار دادن آن در بحث اعتبارات، قول مساعد داد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور