🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: خسارت های وارده به هنه واحدهای مسکونی روستایی در جریان سیل اخیر، جبران می شود.
معتمدیان با بیان این مطلب در برنامه زنده تلویزیونی گفتمان هفته شبکه خاوران خاطر نشان کرد:سیل اخیر به ۹۳روستا در بخش مرکزی بیرجند و بخش هایی از خوسف و سربیشه و قاینات، خسارت هایی وارد کرد.
🔹وی ادامه داد:با حضور به موقع فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی، خسارت های وارده برآورد شده است.
🔹استاندار از اقدام خوب استان در برخورداری واحدهای مسکونی روستایی از بیمه حوادث گفت و تصریح نمود: امسال و در اقدامی بی نظیر همه ۸۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی روستایی استان از بیمه رایگان برخوردار شده اند.
🔹معتمدیان ادامه داد: با استفاده از همین بیمه، خسارت های وارده به واحدهای مسکونی تا سقف ۳۰ میلیون تومان جبران می شود.
🔹وی اظهار داشت: خسارت های وارده به زیرساخت ها نیز به زودی رفع می شود.