سه محصول راهبردی خراسان جنوبی با وجود زحمات کشاورزان استان برای نگهداشت و رشد آنها، بدون حتی نامی از این استان بر روی آن در بازار‌های ملی و جهانی به فروش می‌رسد.

 مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه میز تخصصی صادرات محصولات استراتژیک خراسان جنوبی گفت:محصولات استراتژیک زرشک، زعفران و عناب در بازار‌های خارجی و جهانی حرفی برای گفتن دارد، اما هنوز آنگونه که باید نتوانسته است خود را در سطح جهانی عرضه کند.

بازاری با بیان اینکه در حوزه بازاریابی و بازارسازی بخشی از کار برعهده دولت است افزود: انتظار ما از وزارت جهاد این است هر آنچه در محدوده روستا انجام می‌شود را مدیریت کند.

وی افزود: از سال۸۰ بیش از ۳۵درصد مشوق‌ها و یارانه‌ها مربوط به بخش کشاورزی است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در بحث خرید توافقی زعفران و زرشک اگر برنامه‌ای برای بازار و فروش نداشته باشیم دچار معضل بزرگی خواهیم شد که متاسفانه در بحث زعفران با این معضل مواجه شده ایم.

بازاری افزود: صادرکنندگان نمونه در کنار زنجیره ارزش از کشاورزی قراردادی هم بهره می گیرند.

وی با اشاره به اینکه در استان نیازمند تمرکز صادرات به ویژه برای این سه محصول هستیم گفت: در این راستا نیاز نخست تامین زیرساخت‌ها است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه کالا‌هایی که قرار است صادر شود تابع استاندارد‌های ملی نیست گفت: در زمینه بسته بندی محصولات استراتژیک خراسان جنوبی باید سندی تهیه شود.

بازاری با بیان اینکه ۳۰میلیارد تومان در بحث حمل هوایی زعفران کشور اختصاص یافته است گفت: همچنین در این راستا بسته‌های حمایتی نیز خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه برای حمل هوایی محصولات کشاورزی فساد پذیر امسال به جد پیگیر هستیم افزود: ۲۰۰میلیارد تومان امسال از محل یارانه، برای سوخت حمل هوایی کالا‌های کشاورزی فساد پذیر داختصاص یافته است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طرح شناسایی کیفیت زعفران سال‌ها قبل پیگیری و اجرا شده و باید در خراسان جنوبی برنامه ریزی شود امسال این طرح در مزارع زعفران استان اجرا شود.

جرجانی رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: راه اندازی آزمایشگاه تخصصی برای محصولات کشاورزی در استان در حال پیگیری است تا به روند توسعه صادرات و محصولات کشاورزی کمک کند.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات توسعه صادرات و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند هم با بیان اینکه برای محصولات استراتژیک استان آنطور که باید کار اساسی نشده است گفت: باید شناسنامه محصولات استراتژیک خراسان جنوبی تهیه شود و در همه مراحل کاشت، داشت و برداشت باید مورد توجه قرار گیرد.

خامه زر افزود:جهاد کشاورزی باید در ترویج و آموزش کشاورزان و استفاده از سموم و مواد شیمیایی به کشاورزان‌کمک کند تا محصول به دست آمده در بازار‌های خارجی استاندارد‌های لازم را داشته باشد.

وی گفت: دانشگاهیان کمک کنند محصولات استان شناسنامه کیفیت و سلامت را در خصوص سلامت و خواص داشته باشد تا زمانی که در بازار‌های خارجی عرضه می شود شناسنامه دار باشد.

حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی نیز گفت: تشکیل تعاونی محصولات استراتژیک استان را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دنبال می‌کنیم و عضویت گیری به زودی آغاز خواهید شد.

همچنین در این جلسه سرمایه گذاران بخش خصوصی ردیف بودجه برای صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، فعال شدن تشکل ها‌ی صادراتی، فراهم شدن تجهیزات بسته بندی با برند محصولات استان، تکمیل زنجیره تولید، حذف واسطه‌ها و دلالان، ثبات قیمت از خواسته‌های خود اعلام کردند.