علی رغم تذکرات متعدد و مهلت های فرآوان داده شده به شهرداری اسلامیه به عنوان “مالک جایگاه” در خصوص لزوم استفاده از افراد واجد شرایط و دارای گواهینامه اپراتوری و عدم توجه به موارد ایمنی، به جهت جلوگیری از وقوع حادثه و همچنین مخاطرات جانی برای شهروندان عزیز و مسافرین گرامی، در مورخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۲ گاز جایگاه یاد شده قطع گردید.
بدلیل حساسیت و اهمیت بالای موارد ایمنی و لزوم آگاهی از شرایط کار در جایگاه‌های CNG ، کلیه مالکین و بهره برداران  می‌بایست نسبت به اعزام پرسنل جایگاه به دوره های آموزش اپراتوری اقدام و از بکارگیری افراد فاقد گواهینامه معتبر خودداری نمایند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور