حمید مرادی، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی نیز گفت: هرچند کیفیت و کمیت آثار دریافتی از حد قابل قبولی برخوردار است ولی ظرفیت‌های انسان خصوصا در عرصه شعر آیینی بسیار فراتر از حدی است که در این دوره انتظار می‌رفت.
وی افزود: جایگاه والای معنوی ابن حسام ایجاب می‌کند تا در دوره‌های بعدی جشنواره از حالت منطقه‌ای خارج و در سطح کشور اعلام موجودیت کند تا زمینه معرفی بیشتر سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی این خطه از کشور در عرصه ملی فراهم شود.
مرادی ادامه داد: حضور و اقبال شاعرانی از اقصی نقاط کشور نشانگر آن است که این حرکت بالنده جایگاه خود را در عرصه فرهنگ کشور باز کرده، لذا برعهده متولیان است که عنایت و حمایت جدی تری در این خوص داشته باشند.
در این جشنواره در بخش آزاد، حسن خلجی رتبه دوم مشترک از زنجان، مجتبی خرسندی؛ رتبه دوم مشترک از لرستان، پروین نخعی نژاد از خراسان جنوبی رتبه سوم مشترک، حسن مهدی آبادی از خراسان جنوبی رتبه سوم را کسب کردند.
مجتبی ندایی نیز برگزیده بخش دانشجویی از مشهد مقدس و در بخش جنبی، آرش پورعلیزاده از استان گیلان تواستند حائز رتبه‌های برتر شوند.