از ابتدای سال تاکنون ۹ مورد ابتلا به بیماری سرخک در خراسان جنوبی گزارش شده است.

مدیر بیماری‌های مرکز بهداشت استان گفت: با توجه به مشاهده شدن ۹ بیمار مبتلا به سرخک در استان از ابتدای سال تاکنون، مراقبت‌ها در استان تشدید شده و واکسیناسیون گروه‌های هدف نوزادان ۱۲ ماهه و ۱۸ ماهه در حال انجام است و جای نگرانی نیست.

جمع آور افزود: در صورتی که کودکی علائم تب و  بثورات پوستی داشته باشد باید به نزدیکترین مرکز جامع سلامت استان ارجاع شود تا درصورت ابتلا به این بیماری از گسترش آن جلوگیری شود.

ثبت ۹ مورد بیمار مبتلا به سرخک در خراسان جنوبیوی  با بیان اینکه پارسال در استان ۶ مورد ابتلا به سرخک گزارش شد افزود: در کشور هم در سال ۲۰۲۳،   ۶۳۴ مورد ابتلا به سرخک مشاهده شد و امسال گواهی حذف بیماری از سازمان بهداشت جهانی نیز اخذ شده که باید هرسال  براساس مستندات ارائه شده، تمدید شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور