۵۳ وقف جدید در ۹ ماه گذشته در خراسان جنوبی ثبت شد.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: شهرستان‌های قاینات با ۱۲ ، بیرجند ۱۰ و طبس با  ۸ مورد، بیشترین وقف‌های امسال را به خود اختصاص دادند.
حجت الاسلام بخشی پور افزود: در شهرستان‌های سربیشه پنج وقف جدید، فردوس، خضری، خوسف هر کدام چهار وقف جدید، شهرستان نهبندان سه وقف، سرایان ۲ وقف و زیرکوه یک وقف جدید ثبت شده است.
وی با بیان اینکه نیات وقف‌ های جدید عزاداری، قرآن و امور خیر است، گفت: با توجه به نیازسنجی انجام شده، ثبت وقف‌هایی با نیات درمانی، امور خیریه، علمی و کمک هزینه ازدواج جوانان و اشتغال در استان مورد نیاز است.
در حال حاضر ۹ هزار و ۹۷۴ موقوفه با ۱۹ هزار و ۳۰۶ رقبه متصرفی، ۲ هزار و ۴۸۴ رقبه غیر متصرفی و هشت اشتراک و تولیت در استان خراسان جنوبی وجود دارد.