اشیاء مفرغی شهرستان خوسف خراسان جنوبی متعلق به دوره قبل از میلاد در فهرست میراث ملی ثبت شد.
مسئول ثبت میراث منقول (اشیاء) تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری ثبت ملی اشیاء مفرغی متعلق به دوران قبل از میلاد در خوسفو صنایع دستی استان گفت: این اشیاء بدست آمده متعلق به سال‌های ۲۸۰۰ تا ۱۸۰۰ قبل از میلاد است.
جواد سیروسی افزود: ۱۶ قطعه شی مفرغی بیشتر تزئینی بوده و شامل ۹ عدد سنجاق سر، ۳ عدد آینه، ۲ عدد تیغه و صفحه و ۲ عدد قبه یا دکمه است.
به گفته وی سنجاق‌های سر دارای ابعاد طول از ۶ سانتیمتر تا ۲۳ سانتی متر متفاوت بوده و نقش این سنجاق‌ها گیاهی، حیوانی و هندسی است.
وی افزود: نقش دایره، نقش درخت، نقش دو پرنده، نقش بز و نقش گرز از نقوش قابل مشاهده در سنجاق سر‌ها است و آینه‌های مفرغی که دو عدد دارای دسته فلزی و یک عدد دارای زائده‌ای، که احتمالا دارای دسته چوبی بوده است.

مسئول ثبت میراث منقول (اشیاء) تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: دکمه‌های مفرغی که محدب و با اندازه‌های مختلف و ضخامت بسیار نازک بر روی لباس استفاده می‌شده است.

اشیا کشف شده در شهرستان خوسف از سوی اهالی به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحویل شد