مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی اظهار داشت: دستگاه های تردد شمار این مرکز طی هفت ماه گذشته ۴۷ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۳۱ هزار تردد وسایل نقلیه را در محورهای این استان ثبت کردند.

اسداله جلال زاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستگاه های تردد شمار این اداره کل طی هفت ماه گذشته ۴۷میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۳۱ هزار تردد وسایل نقلیه را در محورهای این استان ثبت کردند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با اشاره به تردد ۳۸ میلیون و ۸۰هزار و ۵۷۶ وسایل نقلیه سبک از محورهای استان بیان کرد: در همین مدت تعداد ۹میلیون و ۹۱۲ هزار و ۱۵۵ وسایل نقلیه سنگین در جاده های استان تردد داشته که سهم ۲۱ درصدی از مجموع تردد را به خود اختصاص داده اند.

وی تصریح کرد: در زمان مذکور تعداد ۴ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۸۴۷ وسیله نقلیه وارد استان و تعداد ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۶۴۰ وسیله نقلیه نیز از استان خارج شدند.

جلال زاده گفت: بیشترین تردد طی این مدت به ترتیب مربوط به محورهای بیرجند_قاین, بیرجند_ سربیشه و بیرجند_ خوسف بوده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور