خانم معصومه مختاری نیم دانگ از قنات اخ با یک قطعه زمین زراعی در روستای شهرک قدس قائن را وقف کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: خانم معصومه مختاری نیم دانگ از قناتثبت اولین وقف سال ۱۴۰۰ شهرستان قائنات اخ با یک قطعه زمین زراعی دارای اشجار زرشک واقع در روستای شهرک قدس قائن را وقف خرج و صرف برگزاری جشن نیمه شعبان ولادت با سعادت امام زمان (عج)کرده است.
حجت الاسلام بخشی پور ارزش ریالی این موقوفه را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرد.