مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی از انجام برنامه ریزی های لازم برای پیشگیری از قطعی اینترنت در روز انتخابات خبر داد.

بهی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی گفت : با توجه به حساس بودن بحث انتخابات و نقش مهم ارتباطات و ثبات اینترنت در روند برگزاری انتخابات ، پیشگیری ها و هماهنگی های لازم برای جلوگیری از بروز مشکل در این بابت صورت گرفته است.

او افزود: هماهنگی های لازم با استانداری و معاونت امور عمرانی استاندار برای توقف فعالیت های عمرانی دولتی و حفاری ها تا روز شنبه ، به منظور جلوگیری از آسیب خوردن به سیبل های فیبری صورت گرفته است تا از ایجاد مشکل و اختلال در شبکه ها پیشگیری شود.

بهی ادامه داد: در حوزه فیبر های نوری استان هر رینگ یک رزرو هم دارد تا در صورت بروز مشکل در یک فیبر و برای مدیریت بحران و پایداری شهری اینترنت ، فیبر نوری رزرو شروع به کار کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی به هماهنگی ها و اقدامات انجام شده برای ثبات اینترنت اشاره و اظهار کرد : آماده باش کامل و پایش ارتباطی تیم های نظارتی ، آماده باش کامل واحد های ارتباطی استان ، هماهنگی با شرکت توزیع نیروی برق برای عدم قطعی برق و کنترل اوضاع ، پایش تست دیزل و باتری های هاپ سایت ها و سایت های ارتباطی استان برای آمادگی تأمین برق سایت ها و هماهنگی با مجموعه ارتباطی استان به ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات منطقه ای استان از جمله اقدامات لازم برای کنترل اوضاع در روز انتخابات است.