تیم موتور کراس سرایان مقام نخست راند دوم مسابقات موتورکراس استان خراسان جنوبی به میزبانی شهرستان بشرویه را کسب کرد.

رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان جنوبی روز اظهار داشت: همچنین تیم‌های بشرویه موفق به کسب مقام دوم، بیرجند سوم و فردوس مقام چهارم را به خود اختصاص دادند.

سامان اکبرپور افزود: دومین راند مسابقات موتورکراس استان باحضور چهار شهرستان و ۴۵ شرکت کننده در۲ بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

وی بیان کرد: در این مسابقات بانوان موتور سوار از شهر، سرایان، فردوس، سه قلعه و بیرجند در کلاس ۲۵۰ سی‌سی شرکت داشتند.

وی ادامه داد: در این دور از مسابقات خانم‌ها هانیه شکیبی از بیرجند مقام اول، یاسمن محبی از فردوس رتبه دوم و ریحانه سپهری از سرایان رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان جنوبی گفت: در بخش آقایان کلاس ۶۵ سی‌سی، یاسین خانی سرایان اول، مهدی عباسی سرایان دوم و سپهری سرایان سوم شدند.

ی اظهار داشت: در بخش آقایان ۸۵ سی‌سی این مسابقات نیز محمد مهدی سرایانی از سرایان اول، یاسین جهان بخش از سرایان دوم و یاسین محبی از فردوس سوم شدند.

اکبرپور عنوان کرد: در ۴۵۰ سی‌سی پیشکسوتان نیز حسین گنج بخش از بشرویه اول، بهروز محبی از فردوس دوم، رضا جوانمرد از سرایان مقام سوم را کسب کردند.

وی افزود: در کلاس ۲۵۰ سی‌سی پیشکسوتان نیز سعید قربان زاده از بیرجند رتبه اول، مجتبی بنی أدم از سرایان رتبه دوم و جواد جمال از سرایان رتبه سوم را خود اختصاص داد.

رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان جنوبی گفت: در ۲۵۰ سی‌سی جوانان هم امیرحسین جمال از سرایان اول، امین آصم از سرایان دوم و امیرحسین ذابحی از بیرجند سوم شدند.

وی اضافه کرد: در ۴۵۰ سی‌سی جوانان نیز محمد سینا داشگر از سرایان اول، حسین شکرزاده از بشرویه دوم و حامد محمودزاده از فردوس سوم شدند.