مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  گفت: با راه‌اندازی مرکز رویش در سال ۱۳۹۷ اکنون چرخه خدمات مرکز درمان ناباروری در خراسان جنوبی تکمیل شده است.

نرجس مصطفوی افزود: از سال گذشته با استقرار فلوشیپ فوق تخصص نازایی در این مرکز انجام لقاح مصنوعی (IVF) نیز در کنار سایر روش‌ها انجام می شود.

وی اظهار داشت: کلنیک نازایی سطح ۲ در شهرستان فردوس راه اندازی شده و در طبس نیز در حال راه‌اندازی است.

مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: اکنون ۱۹ طرح پژوهشی در حوزه جوانی جمعیت در این دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در دست اجرا است.

وی افزود: اکنون به جز خوسف که فاقد بیمارستان است در سایر شهرستان‌ها پزشک متخصص زنان به صورت دائم یا موقت مستقر هستند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور