🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت برنامه های استان قرار دارد و همچنان با جدیت دنبال می شود.
جواد قناعت با بیان این مطلب در جلسه دیدار فرماندار، ائمه جمعه، اعضای شورای اسلامی و معتمدین شهرستان بشرویه، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم در تکمیل پروژه های نیمه تمام جدی است و این موضوع در اولویت برنامه های استان هم قرار دارد.
🔹وی تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی مکلفند درخصوص تأمین اعتبار و تکمیل این پروژه ها با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالاتر برنامه ریزی لازم را داشته باشند.
🔹به گفته وی؛ اهتمام در این زمینه در راستای تعیین تکلیف پروژه ها، جلوگیری از هدررفت سرمایه، تحقق سیاست های توسعه ای دولت و امید آفرینی در جامعه الزامی است.
🔹استاندار در ادامه از سیاست دولت سیزدهم در زمینه احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال گفت.
🔹قناعت افزود: از ابتدای دولت سیزدهم، موضوع احیای واحدهای راکد به طور ویژه در استان دنبال شد و تاکنون نتایج خوبی به همراه داشته است.
🔹به گفته وی؛ موضوع بررسی مشکلات و مسایل واحدهای تولیدی ابتدا در قالب بازدیدهای میدانی احصا می شود.
🔹وی با اشاره به مصوبات خوب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، متذکر شد: مصوبات ستاد تسهیل که بعد از برگزاری هر جلسه در دستور کار مدیران قرار می گیرد، لازم الاجراست .
🔹شایان ذکر است: در این جلسه درخصوص وضعیت پروژه های بهداشت و درمان، استخر شنا، سالن آمفی تئاتر، سوله بحران و … در شهرستان بشرویه بحث و تبادل نظر شد.
🔹تسریع در رفع موانع از مسیر تأمین اعتبار و اجرای این پروژه ها و شتاب بخشیدن به روند کار از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت برنامه های استان قرار دارد

🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت برنامه های استان قرار دارد و همچنان با جدیت دنبال می شود.
🔹به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ جواد قناعت با بیان این مطلب در جلسه دیدار فرماندار، ائمه جمعه، اعضای شورای اسلامی و معتمدین شهرستان بشرویه، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم در تکمیل پروژه های نیمه تمام جدی است و این موضوع در اولویت برنامه های استان هم قرار دارد.
🔹وی تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی مکلفند درخصوص تأمین اعتبار و تکمیل این پروژه ها با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالاتر برنامه ریزی لازم را داشته باشند.
🔹به گفته وی؛ اهتمام در این زمینه در راستای تعیین تکلیف پروژه ها، جلوگیری از هدررفت سرمایه، تحقق سیاست های توسعه ای دولت و امید آفرینی در جامعه الزامی است.
🔹استاندار در ادامه از سیاست دولت سیزدهم در زمینه احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال گفت.
🔹قناعت افزود: از ابتدای دولت سیزدهم، موضوع احیای واحدهای راکد به طور ویژه در استان دنبال شد و تاکنون نتایج خوبی به همراه داشته است.
🔹به گفته وی؛ موضوع بررسی مشکلات و مسایل واحدهای تولیدی ابتدا در قالب بازدیدهای میدانی احصا می شود.
🔹وی با اشاره به مصوبات خوب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، متذکر شد: مصوبات ستاد تسهیل که بعد از برگزاری هر جلسه در دستور کار مدیران قرار می گیرد، لازم الاجراست .
🔹شایان ذکر است: در این جلسه درخصوص وضعیت پروژه های بهداشت و درمان، استخر شنا، سالن آمفی تئاتر، سوله بحران و … در شهرستان بشرویه بحث و تبادل نظر شد.
🔹تسریع در رفع موانع از مسیر تأمین اعتبار و اجرای این پروژه ها و شتاب بخشیدن به روند کار از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور