🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی خواستار توجه ویژه وزارت ورزش و جوانان برای تکمیل زیر ساخت های ورزشی استان شد.
سیدمحمد رضا طالبی  در جلسه تکریم و معارفه مدیران کل ورزش و جوانان استان بیان داشت: سلامت جسم و روح و عقل ما در نتیجه ورزش به وجود می آید و برای پویایی در زندگی باید بخشی از وقت خود را به ورزش اختصاص دهیم.
🔹وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم توجه ویژه ای به ورزش قهرمانی دارد، افزود: در حوزه جوانان به دلیل وجور آسیب های فراوان باید هویت ملی و انقلابی جوانان بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری ارتقاء یابد تا آسیب ها در این حوزه به حداقل برسد.
🔹به گفته وی؛ مقام معظم رهبری برای جوان انقلابی شاخص هایی بیان کرده اند که معنویت یکی از آنهاست و باید در جامعه نهادینه شود.
🔹معاون استاندار خاطرنشان کرد: معنویت انسان را به سمت و سوی مکتب حاج قاسم سوق می دهد که دشمن از شهادتش بیشتر می ترسد.
🔹وی عدالت خواهی و بصیرت شناسی را از دیگر شاخص های جوان انقلابی اعلام و تصریح کرد: پرداختن به علم و دانش و خود باوری از دیگر شاخصه های جوان انقلابی است.
🔹طالبی با تأکید بر اینکه باید مواظب تغییر سبک زندگی اسلامی به غربی باشیم، متذکر شد: دشمن بعد از دوران دفاع مقدس در صدد برآمد تا با ضعیف کردن هویت جوان ایرانی بتواند نقشه های خود را اجرا کند.
🔹وی تأکید کرد: زیرساخت های خراسان جنوبی با توجه به مرزی بودن استان، مناسب نیست و با توجه به حصور حداکثری مردم خراسان جنوبی در انتخابات و همه صحنه های دیگر، باید توجه خاصی توسط وزارت ورزش و جوانان به خراسان جنوبی شود.
🔹شایان ذکر است؛ در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات قناد سرپرست اداره کل ورزش و جوانان، محمدعلی ربیعی به عنوان مدیرکل این مجموعه معرفی شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور