معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از تکمیل دوبانده شدن محور بیرجند – قاین تا پایان سال خبر داد.

، عباس زاده در دومین جلسه ستاد راهبری تصادفات استان افزود : امیدواریم تا پایان امسال جشن اتمام باند دوم محور سربیشه تا خضری دشت بیاض را در حوزه استحفاظی استان برگزار کنیم.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به سند ملی اقدام ایمنی راه‌ها که بر اساس آن هر ساله باید ده درصد از میزان تصادفات کاهش یابد اشاره کرد و گفت : مسئولان استان باید برش استانی سند را تدوین تا ارتقای ایمنی راه‌های استان را در پی داشته باشد.

قناعت همچنین از آغاز ساخت تقاطع غیر همسطح در بیرجند تا چند ماه آینده خبر داد.

وی با اشاره به اینکه برای ارتقای عبور و مرور شهری  نیز احداث تقاطع غیر هم سطح بیرجند در دستور کار قرار گیرد  افزود : در دهه فجر شاهد آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر هم سطح در بیرجند هستیم.

استاندار خراسان جنوبی همچنین از صداوسیمای استان در خصوص انعکاس طرح های عمرانی استان در شبکه های سراسری قدر دانی کرد.

سرهنگ رضایی ،رئیس پلیس راه خراسان جنوبی نیز از افزایش ۱۰درصدی تصادفات درون و برون شهری در استان خبر داد.

از ابتدای سال تاکنون ۲۲۴نفر در تصادفات برون شهری و  ۲۴نفر در تصادفات درون شهری جان خود را از دست داده اند.

در این جلسه مقرر دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات در بیرجند در اولویت قرار گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور