#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

♨️🔰تکمیل ظرفیت بیمارستان ها در موج پنجم کرونا
🔸 دکتر محمودی راد رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند با اشاره به تکمیل ظرفیت بیمارستان در موج پنجم کرونا از مردم خواست برای سلامتی خود و دیگران دستورالعمل های بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.