مهدی ایزدخواه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان حنوبی ظهار داشت: استان خراسان جنوبی از مواهب طبیعی و انسانی نخبه که ثروتی عظیم برای کشور محسوب می‌شوند، برخوردار است.

سرپرست بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی ادامه داد: اگر نخبگان در حل مسائل منطقه نقش‌آفرینی و اثربخشی داشته باشند ارزش افزوده نخبه به خود منطقه باز می‌گردد و در این راستا برنامه‌ریزی‌هایی در بنیاد ملی نخبگان انجام شده است.

ایزدخواه با اشاره به بنیاد ملی نخبگان مولود انقلاب اسلامی است، افزود: رویکرد مسئله‌محوری بسیار مورد تأکید مقام معظم رهبری است و در دیدار اخیر با نخبگان به این موضوع اشاره کردند. شاخص از سمت مقالات بی‌اثر به شمت مسئله‌محوری باید برود لذا طرح‌های ارزشمندی در بنیاد ملی نخبگان تعریف شده است.

سرپرست بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی به هسته‌های مسئله‌محور دانشجویی تحت عنوان طرح‌های شهید احمدی روشن اشاره کرد و گفت: هسته‌های مسئله‌محور عضو هیئت علمی نیز تحت عنوان طرح شهید بهشتی تشکیل شده است که در قالب این طرح‌ها مسائل منطقه و صنعت و معدن استان احصاء می‌شود.

وی با اشاره به ۱۲۰ متقاضی برای طرح جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی استان و معرفی آنان برای انجام امور مربوطه، بیان کرد: برای اشتغال نخبگان طرح شهید شهریاری برای جذب در موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها در دستور کار است.

ایزدخواه افزود: طرح شهاب و بازدیدهای علمی در راستای شناسایی و هدایت دانش آموزان نخبه در دستور کار است. مسئله امید و امیدآفرینی را در بنیاد ملی نخبگان استان مورد تأکید قرار می‌دهیم و باید موفقیت‌های حوزه‌های علمی در بخش‌های مختلف به نمایش بگذاریم تا مردم و نخبگان با آن آشنا شوند.

سرپرست بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی بیان کرد: تکریم و الگوسازی علما و نخبگان خراسان جنوبی در سطح استان و ملی در دستور کار است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور