شرکت پارس ایر در پاسخ به مطالبه آقای خسروی ، نماینده مردم شریف بیرجند درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو پروازهای فرودگاه بیرجند ، طی مکاتبه ای مطالبه نماینده و رسانه ها را حاشیه سازی خواند و پرواز مسیر تهران-بیرجند-تهران روزهای یکشنبه شب و دوشنبه شب را از برنامه پروازهایش حذف کرد !!

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور