۸ نوزاد از ابتدای سال در مرکز درمان ناباروری رویش بیرجند متولد شدند.

 سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه مرکز ناباروری رویش در سال ۱۳۹۶ در بیرجند برای ارائه ی خدمات تشخیصی و درمانی در قالب کلینیک تخصصی ناباروری راه اندازی شد گفت: از سال ۱۴۰۰ خدمات IVF و میکرواینجکشن نیز انجام می شود و در حال حاضر دو پزشک فلوشیپ نازایی، یک نفر اورولوژیست، یک نفر دکترای تخصصی بیولوژی تولیدمثل به عنوان جنین شناس، ۴ نفر ماما، ۲ کارشناس اتاق عمل، ۲ کارشناس بیهوشی، ۳ کارشناس آزمایشگاه و یک کاردان مدارک پزشکی در مرکز ناباروری رویش برای ارائه خدمات تخصصی فعالیت دارند.

دکتر مهیار محمدی فرد با بیان اینکه از ابتدای امسال ۸ نوزاد شامل ۶ دختر و دو پسر دراین مرکز متولد شدند که یک مورد آن دوقلوزایی بوده، افزود: سال گذشته نیز ۷۰ نوزاد با تلاش های درمانی مرکز  ناباروری رویش بیرجند متولد شدند که ۳۲ نوزاد آن دختر و ۳۸ نوزاد پسر بودند و ۹ مورد آن دوقلوزایی بوده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۴ هزار پرونده ناباروری دراین مرکز تشکیل شده، گفت: درصد موفقیت عمل IUI  سال گذشته دراین مرکز ۱۱.۸ درصد و درصد موفقیت عمل IVF، حدود ۱۴.۳ درصد گزارش شده است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور