از ابتدای سال تاکنون ۲۴ نوزاد در خراسان جنوبی با روش‌های نوین بارداری  در مرکز رویش بیرجندمتولد شده اند.

 

دکتر اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۹۰ زوج نابارور در سامانه درمان استان ثبت و در مرکز رویش بیرجند پذیرش شده اند.

او افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون ۲۴ نوزاد با روش‌های نوین درمان ناباروری متولد شده اند.

اربابی بیان کرد: هم اکنون مرکز رویش در بیرجند به طور تخصصی در زمینه درمان ناباروری به عنوان تنها مرکز در استان فعالیت می‌کند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: سهم پرداختی بیمار  ۱۰ درصد است و مابقی آن را بیمه سلامت پرداخت می‌کند.

او عنوان کرد: دی پارسال با مرکز رویش بیرجند قرارداد بستیم و این خدمات شامل تمام بیمه‌ها می‌شود

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور