استاندار خراسان جنوبی گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق مرزی استان منوط به تخصیص اعتبارات ویژه است.

 جواد قناعت در ادامه پیگیری‌های مستمر مسائل استان در سطح ملی، روز سه‌شنبه با کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان در تهران دیدار و گفت و گو کرد.

وی در این دیدار به تشریح شرایط خراسان جنوبی به لحاظ زیرساخت‌های ورزشی پرداخت و این نکته را متذکر شد که با تخصیص اعتبارات ویژه، اتفاقات خوبی در زمینه توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق مرزی خراسان جنوبی و در نتیجه ماندگاری جمعیت رقم می‌خورد.

در این دیدار درباره راهکارهای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و نیز تخصیص اعتبار برای تکمیل و تجهیز پروژه‌های نیمه تمام ورزشی بحث و تبادل نظر شد.

وزیر ورزش و استاندار خراسان جنوبی در این دیدار نگاه عادلانه به توزیع اعتبارات، تجهیزات و زیرساخت‌های ورزشی را مورد تاکید قرار دادند.

بحث و تبادل نظر درباره اجرای پروژه‌های ورزشی کوچک زودبازده در نقاط محروم و مرزی خراسان جنوبی نیز از محورهای گفت و گو در این دیدار بود.

استاندار خراسان جنوبی در این نشست مواردی همچون اعتبارات مربوط به احداث خانه‌های نشاط و زمین‌های چمن مصنوعی فوتبال در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان را نیز پیگیری کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور