۲هزار و ۲۸۵کیسه آرد بین مددجویان مناطق محروم خراسان جنوبی توزیع شد.

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گفت: با هدف حمایت از مددجویان زیرپوشش این نهاد در مناطق محروم و کمک به معیشت این خانوار‌ها ۲هزار و ۲۸۵کیسه آرد در مناطق محروم درح، دهک، شوسف و نهبندان توزیع شد.
رضا سلم آبادی ارزش کیسه‌های آرد توزیع شده را بیش از ۱۰۰میلیون ریال عنوان کرد.