۱۳۰ جعبه تخم نوغان بین نوغانداران خراسان جنوبی توزیع شد.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی  گفت: علاوه بر توزیع ۱۳۰ جعبه تخم نوغان بیش از ۱۵ هزار اصله نهال توت نیز برای حمایت از نوغانداران توزیع شده است.

عارفی نیا افزود: پیش بینی می‌شود امسال ۵ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم پیله‌ تر در خراسان جنوبی تولید شود.

وی گفت: ارزش این میزان تولیدات ۲ میلیارد تومان است.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: برداشت پیله‌تر از اول خرداد آغاز  می شود و تا پایان خرداد ادامه دارد.

هم اکنون در خراسان جنوبی ۱۱۲ نفر نوغاندار در شهرستان‌های فردوس، سرایان، بشرویه، بیرجند و قائنات مشغول فعالیت هستند.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور