#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

توزیع ماسک ، دستکش و محلول ضد عفونی دست بین رانندگان ناوگان اتوبوسرانی و کنترل خط ابوذر و آزادی بیرجند