مردم سرایان در طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت با کندی در توزیع تسهیلات بانکی مواجه اند.

 

رضوی حیدری فرماندار سرایان  گفت: طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان در حال انجام است و تاکنون ۷۰ هکتار به شهر اضافه شده است و در ۳ نقطه ۱۵ ، ۲۵ و ۵۰ هکتاری ساخت نهضت ملی مسکن انجام می‌شود.

او افزود: به طور کلی ۷۷۵ قطعه زمین واگذار کردیم که ۵۷۰ نفر اقدام به اخذ پروانه کرده و ۴۵۸ مسکن در حال ساخت است و تاکنون کار ساخت ۳۴ مسکن به پایان رسیده است.

رضوی حیدری بیان کرد: مشکل اصلی که در طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت با آن مواجهیم این است که روند توزیع تسهیلات با کندی انجام می‌شود و این موضوع مردم را با چالش روبرو کرده است.

فرماندار سرایان ادامه داد: در طرح جوانی جمعیت نیز تاکنون ۳۰۱ ثبت نامی داشتیم که ۲۱۴ مورد مربوط به شهرستان سریان است که از این تعداد ۸۱ نفر قرعه کشی و به آن‌ها زمین تحویل داده شده است، ۵۵ مورد ثبت نامی مربوط به شهر سه قلعه بوده است که به ۴۶ نفر زمین اعطا شده و ۳۲ ثبت نامی در شهر آیسک داشتیم که با الحاقات جدید، اعطای زمین به این متقاضیان تعیین تکلیف می‌شود.

او عنوان کرد: به طور کل در طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت بحث تامین زیرساخت‌ها یک روند زمانبر و هزینه بر است که از متقاضیان می‌خواهیم در این مورد صبور باشند تا بحث زیرساخت‌ها به طور کامل انجام شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور