توزیع قریب به ۹۰۰ هزار لیتر بنزین با کارت اضطراری جایگاه در ایام تعطیلات نوروزی
ممدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: علی رغم تکلیف قانونی مبنی بر توزیع حداکثر ۵ درصد از کل فرآورده بنزین مورد نیاز از طریق کارت های اضطراری جایگاه، این مقدار در سطح استان بدلیل تعطیلات نوروزی و در جهت رفاه حال شهروندان در مسافرت های نوروزی به ۴۰ درصد افزایش یافت.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی افزود: حدود ۹۰۰ هزار لیتر بنزین با کارت اضطراری جایگاه ها به مردم شریف استان و مسافرین عزیز در ایام سفرهای نوروزی تحویل گردیده است که ناحیه طبس با ۳۷ درصد و ناحیه فردوس با ۲۹ درصد بیشترین میزان توزیع را به خود اختصاص داده‌اند.
وی افزود بیش از ۴۰ درصد فروش در جایگاه‌های استان با کارت اضطراری بوده است که ۳۵ درصد بیشتر از تکلیف قانونی ابلاغی می‌باشد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور