معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال بیش از ۶ هزار لیتر سم به منظور مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام توزیع شده است.

شفائی معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: مبارزه با بیماری‌های مشترک قابل انتقال بین انسان و حیوان از دو جنبه اقتصادی و بهداشت عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که خدمات رایگان دامپزشکی از قبیل واکسیناسیون و توزیع انواع نهاده‌های رایگان نقش به سزایی در مبارزه با این بیماری‌ها دارد.

او افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۶ هزار و ۴۶ لیتر سم، ۷۹۷ لیتر شربت ضد انگل و ۴۵۰ لیتر مواد ضد عفونی رایگان در سطح شهرستان‌های استان جهت خدمت رسانی به دامداران و عشایر توزیع شده است.

شفائی اظهار کرد: بهترین راه مقابله با انگل‌های خارجی بدن دام، سم پاشی دامداری و سم پاشی بدن دام‌ها است که پیشنهاد دامپزشکی جهت مبارزه انگل‌های بدن گوسفند و بز استفاده دوره‌ای از حمام ضد کنه در فصل فعالیت این انگل‌ها است.

معاون سلامت  دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: انگل‌های خارجی دام که مهم‌ترین آنها کنه است، ضمن اینکه از خون دام تغذیه کرده و سبب کم خونی، کاهش وزن، کاهش تولید، ضعف، لاغری و حتی مرگ دام می‌شود، از طرف دیگر سبب بروز برخی بیماری‌های خطرناک دامی و مشترک بین انسان و دام از قبیل بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو می‌شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور