مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی از توزیع ۳۹۱ هزار و ۳۵۴ پرس غذای گرم در طرح اطعام مهدوی در ماه مبارک رمضان امسال خبر داد.
سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: طرح اطعام مهدوی همزمان با سراسر کشور در ماه مبارک رمضان در استان آغاز شد که هدف از اجرای این طرح طبخ غذای گرم و توزیع در بین نیازمندان با همکاری مراکز نیکوکاری و خیرین بوده است.

او با اشاره به این که در طرح اطعام مهدوی ۸۹ آشپزخانه فعالیت داشته اند افزود: از ابتدای ماه مبارک رمضان ۳۹۱ هزار و ۳۵۴ پرس غذای گرم به ارزش ۸ میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومان در بین نیازمندان استان توزیع شده است.

سلم آبادی تصریح کرد: همچنین ۱۴۰ هزار و ۹۹۸ افطاری ساده به ارزش یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان در این ماه توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی ادامه داد: در این ماه تعداد ۳۱ هزار و ۷۰۳ بسته غذایی به ارزش ۷ میلیارد و ۳۹۷ میلیون تومان بین نیازمندان استان توزیع شده است.

او بیان کرد: ارزش کل افطاری ساده، غذای گرم و سبد غذایی پخش شده در این مدت ۱۶ میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان برآورد شده است.

سلم آبادی با اشاره به اینکه در این مدت ۴ هزار و ۲۲۶ حامی جذب شده است گفت: این تعداد حامی برای حمایت از ۱۱ هزار و ۴۳۵ فرزند یتیم جذب شده اند.