مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: از متولیان مربوطه خواستاریم در حوزه محرومیت زدایی در بودجه ۱۴۰۲، محرومیت زدایی فرهنگی را مورد توجه قرار دهند.
 علی فرخنده ادر جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد، با اشاره به تعطیلی دو ساله شورای فرهنگ عمومی استان بیان کرد: با فعال شدن این شورا از مرداد ماه سال جاری، تاکنون اتفاقات مطلوبی در زمینه های ساختاری شورا و فرهنگی در استان رخ داده است.
وی با بیان اینکه تبیین نقشه فرهنگی کشور که برگرفته از مبانی اسلام و انقلاب است، از اولین اقدامات شورای فرهنگ عمومی در استان می باشد؛ افزود: توجه به هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی که مهم ترین مولفه نقشه فرهنگی کشور است، مورد توجه ویژه شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی است.
فرخنده، کمیته های تعلیم و تربیت، جهاد تبیین، امور خانواده، امور مساجد، رسانه و فضای مجازی، سلامت اجتماعی، محصولات فرهنگی و گردشگری و کمیته ایثار و شهادت را از جمله کمیته های تخصصی شورای فرهنگ عمومی استان عنوان کرد و گفت: ۱۱ شاخص ارزیابی برای عملکرد شورای فرهنگ عمومی تبیین و به شهرستان ها ابلاغ شده و ملاک سنجش اقدامات شورای فرهنگ عمومی خواهد بود.
وی با بیان اینکه بودجه لازم برای برش استانی نقشه مهندسی کشور اختصاص یافته و این سند در آینده ای نزدیک تدوین می شود، گفت: برگزاری نشست های تخصصی دستگاه های فرهنگی، برگزاری نمایشگاه تخصصی نوشت افزار اسلامی-ایرانی و برگزاری کارگروه های تخصصی در راستای زیست عفیفانه از جمله خروجی های شورای فرهنگ عمومی استان در چند ماهه اخیر است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه زیست عفیفانه بر سه محور شامل گفتمان و جریان سازی، فراهم کردن دسترسی به محصولات عفاف و حجاب و فصل سلبی استوار است، اظهار کرد: فعالیت های مربوط به عفاف و حجاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با کلیدواژه «زیست عفیفانه» کلید خورده و در این راستا بازارچه محصولات عفاف و حجاب در شهرستان های استان راه اندازی می شود.
فرخنده با بیان اینکه بنا به فرموده مقام معظم رهبری، کار فرهنگی باید تشکیلاتی شود، افزود: نیاز است نگاه متولیان فرهنگی به مجموعه شهرستان ها و استان، نگاهی قرارگاهی و اقدامات تشکیلاتی باشد و از تمام ظرفیت مردمی استفاده شود.
وی بیان کرد: در حوزه سیاست گذاری توجه ویژه ای به ضلع مثلثی که در حوزه شکل گیری جامعه اسلامی و تمدنی تاثیر گذار است؛ یعنی توجه به منزل، مسجد و مدرسه، شکل نگرفته است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی با بیان اینکه خانواده اولین و اساسی ترین نهاد اجتماعی بوده و باید متولی واحدی برای خانواده تعریف شود، اظهار کرد: علی رغم اینکه مسجد قلب فرهنگی هر منطقه است، چندگانگی در حوزه اداره مسجد از کارکرد مساجد می کاهد که نیازمند توجه ویژه است.
وی با بیان اینکه اگرچه شورای فرهنگ عمومی در شهرستان ها و استان دارای ساختاری غنی است، اما اتصال این زنجیره از شورای فرهنگ عمومی به محله برقرار نیست؛ گفت: در حال حاضر ارتباط بین مردم و شورای فرهنگ عمومی فراهم نیست که نیازمند ایجاد ساختارهای لازم است.
فرخنده با اشاره به آسیب های اجتماعی موجود در جامعه بیان کرد: از متولیان مربوطه خواستاریم در حوزه محرومیت زدایی در بودجه ۱۴۰۲، محرومیت زدایی فرهنگی را مورد توجه قرار دهند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور