?معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بر توجه به تخصص گرایی در صدور مجوزهای سازمان های مردم نهاد تأکید کرد.
خوش خبر با بیان این مطلب در چهارمین جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد استان، خاطرنشان کرد: باید در اعطای مجوز به متقاضیان راه اندازی سازمان های مردم نهاد، تحصیلات افراد، با نوع فعالیت شان همخوانی داشته باشد.
?وی متذکر شد: در این موضوع، نظر سازمان ها و دستگاه های تخصصی مرتبط نیز باید اخذ شود.
?معاون استاندار تصریح نمود:تشکل ها می توانند با موضوعات همسو فعالیت نمایند زیرا نوع تخصص، حوزه فعالیت، انگیزه ها و تراوشات ذهنی افراد در سمن های مختلف با رویکردهای یکسان، متفاوت است.
?خوش خبر تأکید کرد: سمن هایی که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنند باید مثبت اندیشی را ترویج نمایند تا باورهای مثبت و اعتماد اجتماعی تقویت گردد.
?وی ضمن تقدیر از ورود جوانان به عرصه سازمان های مردم نهاد سلامت محور اظهار داشت: اگر چه ورود به مبحث سلامت اجتماعی با مؤلفه های بیشماری که دارد، کاری کاملاً تخصصی است اما ورود جوانان باانگیزه و نقش آفرینی آنها در ایام پاندمی بیماری کرونا که دلواپسی ها، اضطراب، وسواس و… را به اوج رسانده، می تواند یار و مددکار مردم باشد.
?شایان ذکر است: در این جلسه تعدادی از پرونده های مربوط به درخواست راه اندازی سازمان مردم نهاد مورد نقد و بررسی قرار گرفت.