فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی  گفت: از تکالیف فرهنگ و ارشاد در حوزه زیست عفیفانه حمایت از تولیدات این حوزه است که با همکاری نخبگان در حال تولید طرحی فرهنگی هستیم.

?️ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: در این نشست ها به طرحی تحت عنوان اصیلا رسیدیم که به بانوی اصیل و عفیف اشاره دارد و طی نقشه مهندسی فرهنگی به اجرا در می آید.

?️ وی گفت: این طرح حدود ۵ فرایند دارد که در این ماه عملیات آن آغاز می شود و رویداد خلاقیت و نوآوری با همکاری دانشکده سپیده کاشانی به عنوان اولین برنامه آن در حوزه مد و لباس به اجرا در خواهد آمد.

?️ فرخنده با بیان اینکه معرفی طرح های جدید در حوزه لباس خصوصی و اجتماعی از اهداف این رویداد است، افزود: با بازگشایی مدارس، چندین برنامه به اجرا در می آید که یکی از برنامه ها در حوزه تببین است و آموزش و پرورش، حوزه علمیه و تبلیغات اسلامی در این زمینه مشارکت خواهند کرد.

?️ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد: در این زمینه اندیشه ها و عقاید استحکام خواهد یافت و مساجد و شهرداری ها نیز در این زمینه همکاری خواهند کرد.

?️ وی گفت: توانمندسازی فعالان حوزه مد و لباس از دیگر برنامه های پیش بینی شده است و از ایده پردازی ها در این زمینه به خلق محصول خواهیم رسید.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور