مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی درجمع مردم نایبند پس از بازدید استاندار ازقطعات درحال اجرای محور دیهوک – راور اعلام نمود:
🔴تنها قطعه باقی مانده این محور به طول ۳۰ کیلومتر به زودی به مناقصه می رود. 🔺معتمدیان استاندار خراسان جنوبی بهمراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،مدیرکل راه وشهرسازی و تعدادی از مدیران کل روز گذشته از عملیات اجرایی محور خوسف – خورو قطعات در حال اجرای محور دیهوک – راور بازدیدبعمل آورد.
🔺 داعی مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی پس از بازدید از محورهای مذکور در جمع مردم شریف روستای نایبند بخش دیهوک گزارشی از عملیات اجرایی و برنامه های اداره کل راه وشهرسازی استان در خصوص تکمیل باند دوم این محورها ارائه نمود واظهارداشت: به زودی تنها قطعه باقی مانده از این محور به طول ۳۰ کیلومتر به مناقصه می رودو هدف گذاری نموده ایم حداقل ۱۸ کیلومتر از این محور تا قبل از هفته دولت سالجاری تکمیل و زیربار ترافیک برود.
🔺داعی افزود: با تکمیل این ۱۸ کیلومتر ۱۲۰ کیلومتر از ۲۰۵ کیلومتر این محور در حوزه استحفاظی استان خراسان جنوبی زیربار ترافیک می رود.همچنین با تاکید استاندار محترم مقرر گردیدعلاوه بر این ۱۸ کیلومتر ۱۲ کیلومتر دیگر نیز تا پایان امسال در برنامه اجرایی بهره برداری قرار گیرد.
🔺لازم بذکر است مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی همچنین دستور بررسی و رفع مشکل راه دسترسی روستای علی آباد را صادر نمود.