تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره استانی مد و لباس اسلامی و ایرانی تا ۱۵ بهمن ماه