#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

ثبت نام تسهیلات کرونا برای بیمه شده ها تا ۱۵ شهریور و برای غیررسمی تا پایان شهریور. (در راستای ۱۴رسته ی شغلی )تمدید شد.