مهلت بارگذاری مدارک در سامانه طرح اقدام ملی مسکن برای متقاضیان شهر بیرجند تا پایان شهریور تمدید شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گفت:متقاضیان طرح تمدیدمهلت بارگذاری مدارک برای طرح اقدام ملی مسکناقدام ملی مسکن در شهر بیرجند که پیرو اطلاعیه‌های قبلی مدارک مورد نیاز را بصورت فیزیکی به اداره پست تحویل دادند، ولی تاکنون نسبت به بارگذاری مدارک در سامانه طرح اقدام ملی مسکن اقدام نکرده اند، صرفا تا پایان ساعت ۲۴ روز ۳۰ شهریور فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir نسبت به بارگذاری مدارک مورد نیاز برای احراز شرایط اقدام کنند.

 

علیزاده افزود:برای تعیین تکلیف وضعیت ثبت نام تمام متقاضیان و انجام مراحل اتصال متقاضیان به پروژه‌های شروع شده، این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.