مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستندگفت: اتباع خارجی که معرفی نامه از سوی کمیساریای عالی پناهندگان دارند به صورت رایگان و مابقی براساس تعرفه‌ها بیمه می‌شوند.

علی اربابی  اظهار داشت: تمامی خدمات مربوط به درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است و ۹۰ درصد هزینه‌های آن پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت خدمات درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است افزود: زوج‌های نابارور می‌توانند پس از انجام آزمایش‌های مربوطه و نشان دار شدن ملی آنها در سامانه از خدمات درمانی استفاده کنند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: برای استفاده از خدمات درمان باید متقاضیان از طریق ناباروری حتما به سیستم ارجاع اقدام کنند تا علاوه براینکه هزینه‌های آنها به حداقل برسد در نشان دار شدن در سامانه دچار مشکل نشوند.

اربابی با تاکید بر اینکه براساس تکالیف قانونی ۹۵ درصد هزینه‌های بستری بارداری را بیمه سلامت و ۵ درصد را دانشگاه علوم پزشکی پرداخت می‌کند افزود: هزینه‌های زایمان‌های طبیعی ۱۰۰درصد رایگان است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: هر زوج در سال می‌توانند سه نوبت و تا سقف ۵۰ میلیون تومان از خدمات درمان ناباروری استفاده کنند.

اربابی با تاکید بر اینکه متقاضیان درمان ناباروری می‌توانند از خدمات حوزه دولتی استفاده کنند گفت: تاکنون ۴۰۰ نفر به مرکز درمان ناباروری بیرجند مراجعه کرده‌اند.

وی اظهار داشت: بیمه سلامت در تحت پوشش قرار دادن افراد هیچ محدودیتی ندارد و مطابق با قانون و میزان سقف تعهد هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با اشاره به پوشش خدمات بیمه سلامت در استان گفت: حدود ۶۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند و در دو سال اخیر شرایط برای بیمه همه ایرانیان فراهم شده و هیچ فردی نباید نگران بیمه خود باشد.

اربابی با بیان اینکه تقریبا همه ساکنان خراسان جنوبی دارای پوشش بیمه‌ای هستند و از شهروندان استان تقاضا می‌شود اگر از بیمه نبودن اشخاصی اطلاع دارند آنها را به بیمه سلامت معرفی کنند گفت: این امکان فراهم شده تا اتباع خارجی هم تحت پوشش بیمه قرار گیرند و کسانی که معرفی نامه از سوی کمیساریای عالی پناهندگان دارند به صورت رایگان و مابقی براساس تعرفه‌ها بیمه می‌شوند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور