آقای اسحاقی گفت: نمایندگان مردم امروز با تمام وجود به دنبال تحقق اهداف و آرمان های انقلاب هستند.

نماینده مردم شهرستان های قائنات و زیرکوه با بیان اینکه قرار گیری مجلس در راس امور یکی از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی است،گفت: رسیدن به این هدف نیازمند تلاش و همت نمایندگان مردم برای رسیدن به این هدف است.

آقای اسحاقی با اشاره به اینکه امروز یکی از اهداف نمایندگان مجلس یازدهم حرکت به سمت این هدف است،گفت: نمایندگان مردم امروز با تمام وجود به دنبال تحقق اهداف و آرمان های انقلاب هستند.

وی گفت:طبق تاکید رهبری در مراسم آغاز به کار مجلس، نمایندگان مواظف هستند در کنار انجام وظایف محوله قانونی خود به دو بعد اقتصادی و معیشتی توجه ویژه داشته باشد و نمایندگان مجلس هم از ابتدای امر همین مسئله را مورد توجه قرار داده و پیگیری آن بوده اند.
اسحاقی با بیان اینکه در گام دوم انقلاب برای رسیدن به اهداف مشخص شده نیازمند این است که نمایند مجلس با رویکردی جهادی چشم اندازه و برنامه مشخصی برای رسیدن به  اهدافی همچون تحول در قانون گذاری، مقابله با توطئه دشمن و شفافیت داشته باشند، گفت:امیدواریم در پایان مجلس یازدهم نمایندگان، شاهد این باشیم که مجلس به طور عملی در راس امور باشد و از ثمر رسیدن به این جایگاه مردم سود ببرند.