اولین جلسه کمیته رصد و پایش قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،  برگزار شد.
، مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در این جلسه با اشاره به فرمایشی از مقام معظم رهبری که روی مسئله ی خانواده تاکید کنید، دشمن بشریت تصمیم گرفته که نظام خانواده را در بین بشر از بین ببرد. خانواده سنّت الهی است. گفت:خیلی از مسائل و مشکلاتی که امروزه در جامعه و خانواده ها مطرح است و به تدریج رنگ و بوی اختلالات اجتماعی به خود می گیرد، حاصل کمبود جمعیت خانوادگی،ایجاد اصطکاک بین اعضای خانواده، جدایی افکندن بین والدین و سبک زندگی غربی است
دکتر محمدرضا مشرقی مقدم با اظهار اینکه متاسفانه دنیای مدرن امروز به طرف تنهایی و انزوا کشیده می شود افزود: وجود پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، همواره از عوامل حفظ انس و الفت در خانواده های سنتی بوده است
وی اجتماع پویا، بانشاط و سر زنده را ما حصل رفتار و سبک زندگی خانواده سنتی و احترام به جایگاه بزرگان خانواده در گذشته دانست و خاطرنشان کرد: امروز جامعه به سمتی پیش می رود که مادران و مادر بزرگ ها تنها زندگی کرده و در تنهایی دچار معضلات روحی، روانی می شوند و حتی خدای ناکرده گاهی در این تنهایی فوت می شوند و فرزندان دیر مطلع می گردند. و می توان گفت این مسائل می تواند ناشی از لایه های پنهان سوق دادن جمعیت و خانواده به طرف روند زندگی غربی باشد.
دبیر کمیته رصد و پایش قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه با بیان اینکه کمتر بیاد داریم که در زندگی یک نسل گذشته معضل نگهداری بچه وجود داشته باشد گفت:تقویت همبستگی و انسجام خانوادگی، یکی از مهمترین اهدافی است که باید در برنامه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دنبال شود.
دکتر مشرقی مقدم، با اعلام اینکه تشکیل کمیته رصد و پایش از مصوبات چهارمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه است، به ارائه گزارشی از فعالیت های این کمیته و اقدامات مجموعه بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحدهای تابعه در این خصوص پرداخت.
وی بر جدیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دانشگاه و شبکه های بهداشتی درمانی تاکید کرد و اظهار داشت که جوانی، پویایی، نشاط و آینده نگری نتیجه اجرای این قانون خواهد بود.
آشنایی اعضای کمیته با وظایف محوله، تعیین نحوه انجام رصد و پایش و تدوین چک لیست‌ پایش هر معاونت، سه محور اصلی برگزاری این جلسه بود که در ادامه هر یک از اعضا به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور