۲ عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند حاضر در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۰، از سوی رییس و مدیران این دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفتند.

، نشست تقدیر از دکتر “سوسن صادقی‌بجد” و دکتر “حسین بارانی” اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند روز چهارشنبه با حضور رییس دانشگاه بیرجند، اعضای هیات رییسه و شورای دانشگاه در سالن بشارت برگزار شد.

رییس دانشگاه بیرجند ضمن تبریک این موفقیت، به سوابق درخشان دکتر صادقی‌بجد همچون «اولین استاد تمام دانشگاه» اشاره کرد.

احمد خامسان گفت: دکتر بارانی نیز از اساتید و پژوهشگرانی است که علاوه بر موفقیت در امور اجرایی به‌ویژه مدیریت دانشکده هنر، در زمینه پژوهشی هم موفق عمل می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند هم از اینکه توانسته قدمی‌ در جهت شناساندن وجه علمی کشور و دانشگاه بردارد، ابراز خوشحالی‌ کرد.

سوسن صادقی‌بجد بر ضرورت حمایت از پژوهشگران و محققان برای تداوم این موفقیت‌ها تاکید کرد و گفت: انجام پژوهش‌های کاربردی برای رفع مشکلات جامعه و توجه به زیرساخت‌ها لازم است و باید نگاه ویژه به جایگاه علوم ‌پایه داشته باشیم.

براساس جدیدترین رتبه‌بندی اعلام شده توسط دانشگاه استنفورد، ۲ عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند در بین ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۰ قرار گرفتند.

بر پایه پژوهشی که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد روی داده‌های اسکوپوس انجام شده است، فهرست ۱۰۰ هزار دانشمند پر استناد در تمامی رشته‌ها و نیز ۲ درصد برتر حوزه‌های علمی شناسایی و معرفی شدند.

طبق جدیدترین رتبه‌بندی اعلامی، دکتر سوسن صادقی‌بجد عضو هیات علمی گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم دانشگاه بیرجند و دکتر حسین بارانی عضو هیات علمی گروه آموزشی  فرش دانشکده هنر دانشگاه بیرجند در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر دنیا در سال ۲۰۲۰ قرار گرفتند.

این پژوهش، دانشمندان را در پنج حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته براساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی کرده است.

همچنین شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی انتشار حداقل پنج مقاله بود که در مجموع تقریبا هشت میلیون دانشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و در فهرست نهایی علاوه بر صد هزار نفر برتر، ۲ درصد برتر هر حوزه موضوعی نیز به فهرست اضافه شد.

فهرست اسامی منتشر شده دانشمندان ۲ درصد برتر جهان به نشانی اینترنتی https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/۳ قابل دسترسی است.