#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

تفاوت کرونای چینی و انگلیسی که در این روزها دنیا درگیر آن شده است (این تفاوت ها رسما از منابع علمی اعلام نشده است )