🔸استاندار خراسان جنوبی در شورای اداری شهرستان خوسف، گفت: در راستای صرفه جویی برق، ساعات کاری ادارات خراسان جنوبی از هفته آینده ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳ خواهد بود.