رییس ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: امروز سه شنبه ۸ اسفند تعرفه‌های رای به حوزه‌های انتخابیه خراسان جنوبی تحویل شد.

سید محمد رضا طالبی اظهار کرد: به توفیق الهی امروز تعرفه‌های رأی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه خراسان جنوبی توزیع و تحویل شده است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی با بیان اینکه به طور طبیعی استقبال و مراجعه رأی دهندگان به برخی شعب بیشتر خواهد بود، بیان کرد: در این راستا به منظور تسهیل در فرایند رأی گیری و تسهیل در خدمات رسانی بهتر، میزان تعرفه‌هایی که تحویل هر حوزه انتخابیه شده ۱۵ درصد بیشتر از میزان پیش بینی شده است.

طالبی با اشاره به اینکه تعرفه‌های رأی از دو قسمت تشکیل شده که یک قسمت برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و یک قسمت برای انتخابات خبرگان رهبری است، یادآور شد: در این راستا باید رأی دهندگان دقت داشته باشند نام نامزدهای مورد نظر خود را در قسمت مربوط به آن درج کنند.

وی گفت: تمام تلاش ما بر این است که انتخابات در امنیت کامل، با حضور و مشارکت گسترده مردم و در آرامش کامل برگزار شود تا حماسه‌ای دیگر در تاریخ کشور و به ویژه خراسان جنوبی به ثبت برسد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور