مهدی زاده مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: در پی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان یک محموله ۶۰واحدی خون از خراسان جنوبی به کرمان ارسال شد..
وی افزود: استان کرمان با توجه به ارسال خون از سایر استان‌ها و اهدای خون مردم از حالت بحران درخصوص کمبود گروه های خونی خارج شده است..
مهدی زاده گفت: مردم خراسان جنوبی از شب گذشته تا کنون برای اهدای خون به مراکز خونگیری مراجه کردند و ذخایر بانک خون استان نیز در حال تامین‌است وازمردم خواهشمندیم جهت تامین ذخایراستان به مراکزخونگیری مراجعه نمایند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور