فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: با تشکیل گروه های اندیشه ورز به خصوص در بسیج اقشار کمک بزرگی به راهبردهای استان و مسوولان دولتی شده است.

 سردار محمدرضا مهدوی در مجمع عالی بسیجیان خراسان جنوبی اظهار داشت: بسیجیانی که در تمامی عرصه‌ها و میدان‌های استان فعال بوده پیشرو تر از ما در تمام میدان‌ها حضور دارند.

وی تصریح کرد: با تشکیل گروه‌های اندیشه ورزی به خصوص در بسیج اقشار کمک بزرگی به راهبردهای استان و مسئولان دولتی شده است.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی یادآور شد: وحدت و همدلی که بین دستگاه‌های استان در جهت توسعه، پیشرفت، آبادانی و گره گشایی از مشکلات مردم وجود دارد قابل تقدیر بوده و خوشبختانه گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است.

مهدوی افزود: انچه باعث دلگرمی ما در این استان شده و کمبودها را کمتر احساس می‌کنیم همدلی بوده که در استان و در بین بسیجیان وجود دارد است.

وی اضافه کرد: در تمام مشکلات و مسائلی که احساس نیاز به بسیجیان شده بسیجیان حضور گسترده‌ای داشته‌اند و با نگاه بلند و کارشناسانه بسیجیان حل مسائل دنبال شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور