دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: سه پرونده تخلف انتخاباتی طی ایام تبلیغات مرحله دوم انتخابات چهاردهیمن دوره ریاست جمهوری در خراسان جنوبی تشکیل شد.

، علی نسایی زهان صبح جمعه بعد از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انتخابات یک تکلیف است و امروز مردم خراسان جنوبی با یک شوق و شور در انتخابات شرکت کردند

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با اشاره به اینکه درصد مشارکت رو به رشد است، بیان کرد: همه ما باید با حضور در انتخابات در سرنوشت کشور خودمان سهمیم باشیم.

نسایی زهان با اشاره به اینکه همانطور که در مرحله اول انتخابات خراسان جنوبی رتبه اول مشارکت را به دست آورد در این مرتبه نیز این رکورد شکنی را خواهند داشت، ادامه داد: در تخلفات انتخاباتی سیاست ما بر پیشگیری است و در خراسان جنوبی گاه با تذکر فرد متوجه و تخلف جزئی خود در ایام تبلیغات شده و تکرار نمی‌کند.

وی با بیان اینکه در انتخابات اخیر در خراسان جنوبی سه پرونده تشکیل شد، گفت: این تخلفات در بازه زمانی تبلیغات و توسط هواداران نامزدها صورت گرفته است که یک مورد در فردوس و دو مورد نیز در مرکز استان تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با بیان اینکه هر کس از این دو بزرگوار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، رئیس جمهور همه ملت ایران است و همگان باید با او همکاری کنند.

نسایی زهان یادآور شد: هواداران کاندیداها باید تمکین به قانون داشته باشند ولی هر کس بخواهد هنجار شکنی کند طبق قانون با او برخورد خواهیم کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور