نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل بخش میاندشت در شهرستان درمیان به تصویب هیات وزیران رسید.

حسین خسروی اسفزار  اظهار داشت: براساس مصوبه هیات وزیران، در شهرستان درمیان یک بخش به نام میاندشت از ترکیب ۲ دهستان فخرود و میاندشت ایجاد و روستای «بورنگ» به عنوان مرکز این بخش تعیین شد.

وی افزود: همچنین هیات وزیران در نشست ۲۷ تیر ماه، در بخش مرکزی درمیان یک دهستان به نام نوغاب از ترکیب روستاهای نوغاب، گل افشان شهر، سرو، محمودآباد، بنیاب، زلیران، اره فورگ، فورگ، دفت آباد، طاغان، اشک، زیدان و رودرباط را تصویب کرد و روستای نوغاب به عنوان مرکز دهستان نوغاب تعیین شد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: در بخش قهستان شهرستان درمیان نیز یک دهستان به نام کوشکک از ترکیب روستاهای کوشکک، خسروآباد، فورخاص، گز، کلاته حاجی رضا، سریجان، منند بالا، منند سفلی، شمس آباد، کماچی، آویشک، بیدشک، درعباس، رجنوک، تنگل، سیدآباد نگینان، لیتی، خورشیدان، فضل‌آباد، عباس‌آباد و علی‌آباد توسط هیات وزیران تصویب و روستای کوشکک به عنوان مرکز دهستان کوشکک انتخاب شد.

شهر اسدیه مرکز شهرستان مرزی درمیان در ۱۰۵ کیلومتری بیرجند قرار دارد.