🔹ناظر استانی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری از استاندار خراسان جنوبی تشکر کرد.
سعدی پور، ناظر استانی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به صورت تلفنی از معتمدیان استاندار خراسان جنوبی تقدیر کرد.
🔹حضور در جمع مردم و ارتباط بی واسطه معتمدیان با ساکنان مناطق مختلف، برگزاری منظم جلسات سامد و ارتباطات تلفنی با مردم، پاسخگویی صریح و شفاف به مطالبات شهروندان و پیگیری درخواست های مطرح شده از دلایل این تقدیر و تشکر بود.
🔹شایان ذکر است: سفرهای پی در پی و سرزده به شهرها، روستاها و مناطق مرزی با حضور مدیران مرتبط به جهت رسیدگی به مشکلات مردم از مهمترین برنامه های استاندار از بدو ورود به استان بوده و معتمدیان روزهای یکشنبه هر هفته هم با حضور در مرکز سامد، به صورت تلفنی پاسخگوی مطالبات مردمی می باشد.