بازرسان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در آستانه بازگشایی مدارس استان، نظارت بر بازار لوازم تحریر را تشدید کرده اند.

تشدید نظارت بر بازار لوازم تحریر در آستانه بازگشایی مدارس در خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور در استان گفت: بازرسان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در آستانه بازگشایی مدارس استان، نظارت بر بازار را تشدید کرده اند.
تهوری با بیان اینکه این طرح نظارتی تا ۱۵ مهر ادامه دارد گفت: ۷۰ بازرس در قالب ۳۵ گروه، علاوه بر نظارت بر قیمت گذاری بازار، رسید‌ها و درصد سود فروش وکیفیت و استاندارد کالا‌ها را رصد می‌کنند.
وی افزود: افزود: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه گرانفروشی به سامانه ۱۲۴ و ادارات صنعت، معدن و تجارت استان گزارش دهند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور